PRETIVAS GDPR POLICY


POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


VÅR BEHANDLING AV DEN DATA VI SAMLAR IN OM DIG SOM KUND

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.
Pretiva AB (benämns nedan som Pretiva) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi samlar in direkt från dig och behandling sker enligt gällande lagstiftning.
Pretiva är också personuppgiftsbiträde åt Ikano Bank AB, Siemens Financial Services AB samt Svea Ekonomi AB vilket innebär att vi förvaltar vissa uppgifter som samlats in för att kunna erbjuda finansiering av utrustning. Vårt åtagande i det avseendet regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och berörda företag.

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING


Laglighet, öppenhet och ändamålsbegränsning

Varje personuppgiftsbehandling som vi utför ska ha en dokumenterad, laglig grund enligt de kriterier som anges i GDPR-lagstiftningen. Vi skall vara öppna mot dig som kund med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi skall vara tydliga med i vilket syfte vi samlar in uppgifter från dig och vad vi skall ha dem till. Vi har inte rätt att använda uppgifterna i annat syfte än det vi uppgett. Du äger dina uppgifter. Vi lånar dem för att kunna bistå dig som kund på bästa sätt.

Uppgiftsminimering

Vi skall inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt eller för ett obestämt framtida behov.

Riktighet

Vi ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi har är riktiga och att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas. Om du som kund ser att vi har felaktiga uppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss så rättar vi till det.
LagringsminimeringNär uppgifterna inte längre behövs skall de raderas eller avidentifieras. För alla våra personuppgiftsbehandlingar så har vi fastlagda rutiner och tidsfrister för gallring.

Integritet och sekretess

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Det innebär bland annat att vi styr att endast de personer som behöver uppgiften får del av den. Vår personal har fått signera ett sekretessavtal som gör att du kan känna dig trygg med att vi inte sprider dina uppgifter på annat sätt än det som anges i denna policy. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Ansvar

Som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde åt våra finansieringsbolag åvilar oss ett stort ansvar. För att säkerställa uppfyllande av våra åtaganden har vi system för registrering av våra behandlingar.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I OM DU KONTAKTAR PRETIVA?


Prinet

Prinet är Pretivas CRM-system. När du frågar efter ett finansieringsförslag sparar vi namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, mejladress och adress för att kunna återkoppla till dig och för att kunna ge ett korrekt erbjudande. Vi har också möjlighet att lägga till en fritext som hör till din förfrågan och som hjälper oss att uppfylla dina önskemål på bästa sätt. Vid tecknande av avtal noterar vi ditt val av finansiär.
Utöver att hantera din förfrågan kan de uppgifter som lagras i Prinet användas för riktad information, inbjudan till events, marknadsföring och erbjudande i tryckt och digital form från Pretiva. Informationen som skickas ut skall vara relevant information gällande, tjänster och events kopplade till din verksamhet. Du har möjlighet att avböja detta genom att kontakta oss via kontaktformuläret längst ner på denna sida.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I, I FORM AV LEVERANTÖR?Visma


I vårt (Pretiva) redovisningssystem Visma sparar vi följande uppgifter om dig som leverantör. Namn, personnummer/organisationsnummer, bankgironummer/bankuppgifter, momsregistreringsnummer, kontaktperson och telefonnummer. Dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna kontakta företaget samt kunna betala fakturor. Vi sparar givetvis även inkommande och utgående fakturor i sju år i enlighet med bokföringslagen. Detta system är behörighetsstyrt hos oss.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I OM DU MEJLAR OSS ELLER FYLLER I ETT FORMULÄR PÅ VÅR HEMSIDA?

Alla former av mejl som du skickar till oss sparas hos mottagaren, och kan även komma att vidarebefordras internt för att du skall få rätt hjälp med ditt ärende. Samma sak gäller om du använder ett kontaktformulär via vår webbsida. I fallet med formuläret skapas ett mejl som går till rätt mottagare hos oss. Vår policy är att varje medarbetare har rätt att spara mejl, men också att radera dem så snart ärendet är avklarat. Våra medarbetare är informerade om att personuppgifter i mejl skall rensas ut när de inte längre behövs, dock finns ingen bortre tidsgräns för hur länge man får spara mejl. Vi sprider inte känsliga uppgifter till andra personer än de som behöver informationen för att hjälpa dig med ditt ärende. Detta är reglerat genom vår interna personuppgiftspolicy. Om du är angelägen om att ditt mejl inte sprids inom vår organisation ber vi dig vara extra tydlig med detta för att underlätta för oss att uppfylla ditt önskemål. Informationen lagras på vår egen server.

COOKIES

Vår hemsida använder cookies för att ge dig en bra upplevelse av vår webbplats.

BILDER PÅ HEMSIDAN OCH PUBLICERING PÅ SOCIALA MEDIER

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på webben eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen. Vi tar bilder och i vissa fall filmsekvenser vid de events som vi anordnar. Dessa kan komma att publiceras på vår hemsida och/eller våra kanaler i sociala medier utan samtycke från alla som syns på bilden. Om du vill delta vid ett event men inte vill bli fotograferad ber vi dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventet så skall vi respektera ditt önskemål. Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den skall fylla ett syfte och inte skall upplevas som kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med så vill vi att du meddelar oss via formuläret nedan så tar vi bort bilden såväl externt som internt skyndsamt. Vi kan komma att publicera bilder på vår webbsida eller på företagets sida på Instagram.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har givetvis rätt att lämna de uppgifter du vill. Du är i din fulla rätt att avböja att lämna uppgifter som du inte känner dig bekväm med att lämna. Tänk dock på att vissa val kan begränsa vår förmåga att hjälpa dig på bästa sätt. Vi frågar inte om uppgifter om vi inte behöver dem. Du har rätt att bli informerad om de personuppgiftsbehandlingar som vi utför. Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi lagrar om dig, och portera ut dem. Denna rätt kan du utöva kostnadsfritt en gång per år. Om du vill få reda på vilka uppgifter vi lagrar om dig, använder du nedanstående formulär. Du har rätt att få fel korrigerade om du meddelar oss dessa via nedanstående formulär. Du har i vissa fall rätt att bli glömd (få raderat alla uppgifter), om inte annan lagstiftning eller avtal finns som begränsar dina rättigheter. Exempel på situationer när du inte har rätt att bli glömd är om du har ett bindande avtal med oss eller om annan lagstiftning kräver att vi skall lagra vissa uppgifter. Skicka din begäran via nedanstående formulär så sker en prövning i det enskilda fallet.

VILLKOR

Om du godkänner vår Policy för Personuppgiftsbehandling, behöver DU inte göra något, men om du vill bli borttagen ur vårt kundregister, så fyll omgående i vårt KONTAKTFOMULÄR GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER, med texten ”NEJ TACK”.Pretivas senaste GDPR-policy finns på www.pretiva.se/gdpr

T

Adress:
Pretiva AB, 431 87 Mölndal

Telefon:
031-87 18 70

Adress:
Pretiva AB, 431 87 Mölndal

Telefon:
031-87 18 70

Denna webbplats använder cookies för att samla in information om beteende för personer som besöker vår webbplats.