Pretivas mål

Vårt mål är enkelt och tydligt. Vi vill hjälpa företag att växa och utvecklas genom att dra nytta av vår erfarenhet och kunskaper om finansieringstjänster. Vi riktar oss mot företag i hela landet. För oss är målet alltid att sätta dig som kund i fokus och hitta den rätta mixen av tjänster. Vi ger dig tillgång till kapital för att utvecklas samt lösningar som ger dig ett jämt och balanserat kassaflöde anpassat till just din verksamhet.

Pretivas samarbetspartners

För att kunna erbjuda bästa möjliga villkor och bredd i vårt erbjudande har vi valt att samarbeta med ett flertal välkända partners på den svenska kreditmarknaden. Vi sköter all kontakt gentemot våra partners så att ni endast behöver ha en kontaktperson. Tillsammans har vi de finansiella musklerna, kunskapen och erfarenheten att ta just ditt företag till nästa nivå.

Vi på Pretiva

Vi är en flexibel och branschkunnig organisation som har lång erfarenhet av att hjälpa företag med deras investeringskrediter. En av våra främsta styrkor är att vi kan bidra med den kunskap vi byggt upp inom de områden du som kund verkar inom. Till exempel: entreprenad, skog, lantbruk, transport och andra utvalda områden inom industrisektorn.


VAD KAN DU LEASA?

Genom oss kan du leasa nästan vad som helst så länge det klassas som lös egendom, allt från utrustning med relativt små belopp hela vägen upp till mångmiljonbelopp. Med andra ord går det utmärkt att leasa det mesta.
Läs mer..

HYRA

Hyra är ett alternativ till leasing som kan nyttjas av dig som kund vid tillfällen då ett framtida ägande av utrustningen inte är lika väsentligt. Situationer då hyra kan vara intressant är om utrustningen ska nyttjas under en kortare tid ex säsongsperiod.
Läs mer..

FINANSIELL LEASING

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal vari de ekonomiska risker och förmåner som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare. Du som leasetagare garanterar restvärdet i leasingavtalet.
Läs mer..

AVBETALNINGSAVTAL

En avbetalning kan liknas vid ett lån där kreditgivaren erhåller säkerhet i finansierad utrustning. Du står till skillnad från leasing som ägare av utrustningen som då kommer upp som en tillgång i balansräkningen och en lämplig avskrivningsplan.
Läs mer..

OPERATIONELL LEASING

Till skillnad från ett finansiellt leasingavtal där leasetagaren garanterar restvärdet är kännetecknet för operationellt leasingavtal att restvärdet efter perioden garanteras av finansbolaget eller leverantören.
Läs mer..

KONKURRENSKRAFTIGA VILLKOR

Tack vare vår lokalkännedom och starka partnerskap med flertalet finansbolag kan vi erbjuda bra och konkurrenskraftiga villkor vilket ger en lägre kostnad för er som kund. Begär gärna offert från oss på Pretiva och jämför själv.
Läs mer..